Menu
2018-11-15

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy określające zasady zaliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, do kosztów podatkowych.  

Zmiany będą dotyczyły zarówno kosztów eksploatacyjnych aut, jak i kosztów amortyzacji samochodu, który jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują własny samochód do celów służbowych będą mogli uznać za koszty uzyskania przychodu 20% wydatków z tytułu używania samochodów oraz 20% poniesionych składek na ubezpieczenie.

Natomiast dla samochodów będących składnikami majątku (na gruncie PIT) oraz wszystkich samochodów osobowych (na gruncie CIT), które są używane w sposób mieszany (zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych) można będzie uznać za koszt uzyskania przychodu 75% wydatków z tytułu używania pojazdów oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodów przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000zł.

Nieco inaczej wyglądać będzie sytuacja, gdy samochód wykorzystywany będzie wyłącznie do celów służbowych – konieczne jest wtedy prowadzenie ewidencji, takiej jak dla celów VAT. W tym przypadku jako koszty będzie można uznać 100% wydatków z tytułu używania pojazdów, a także składki na ubezpieczenie w części w części odpowiadającej wartości samochodów przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000zł.

Jeżeli samochód jest składnikiem majątku firmy przysługuje prawo do jego amortyzacji. Obecnie limitem, do jakiego można zaliczyć koszty amortyzacji w koszty uzyskania przychodu jest równowartość 20 000 EUR. Od 1 stycznia 2019r. trzeba będzie uwzględniać następujące ograniczenia:
  • samochody osobowe o wartości początkowej nieprzekraczającej 150 000 zł – odpisy stanowią KUP w całości
  • samochody osobowe o wartości początkowej przekraczającej 150 000 zł – odpisy stanowią KUP w proporcji limitu do wartości samochodu czyli:  150 000 / (wartość samochodu) = %

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu przygotujemy ofertę dla Twojej firmy lub pomożemy rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART